Politica societatii AROMA PROD CONS SRL privind Protectia Datelor cu Caracter Personal, denumita in continuare „Politica GDPR”

 

 

Societatea noastra prelucreaza datele dvs. cu caracter personal în vederea prezentarii ofertelor financiare, precum și a informatiilor solicitate cu privire la activitatea desfasurata, transmiterii datelor cu caracter personal partenerilor/colaboratorilor/angajatilor nostri în vederea ducerii la îndeplinire a solicitărilor Dumneavoastra, precum și în vederea stabilirii eventualelor relații comerciale între noi.

 

Prelucrarea datelor dvs. personale are loc:

 1. a) in vederea derularii unui contract pe care l-ati incheiat cu noi, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor;
 2. b) pentru a respecta o obligatie legala, inclusiv, dar fara a se limita la comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate;
 3. e) in baza consimtamantului dvs. pentru urmatoarele scopuri:

–              statistice, respectiv de marketing, newsletter, actiuni de direct mailing, oferirea de si servicii, reclama;

–              prelucrari automate;

–              prelucrarea datelor dvs. cu caracter special prelucrate in conditiile Art. 9 alin. (2) GDPR, indispensabile in vederea furnizarii de bunuri si servicii.

 

Categoriile de destinatari catre care se pot transmite datele personale colectate:

 • autoritatile statului ca urmare a unei obligatii legale a Operatorului;
 • furnizori/colaboratori implicati in mod direct/indirect in furnizarea de servicii, in vederea ducerii la indeplinire a contractului incheiat sau a mandatului acordat;
 • prestatori de servicii de marketing, cercetare de piata, studii de satisfactie clienti si alte servicii similare;
 • instante judecatoresti sau arbitrale, notari publici, avocati, executori judecatoresti, birouri de traducatori autorizati, institutii de credit etc.

 

Stocarea datelor personale

 

Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata de valabilitate a contractului incheiat, precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti. Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe o perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale, in conformitate cu politica noastra interna privind retentia datelor.

Daca sunteti de acord cu prelucrarea in scop de marketing, datele personale colectate vor fi pastrate pana cand ne veti informa cu privire la retragerea consimtamantului acordat in acest scop.

Odata cu intrarea in vigoare a GDPR in calitatea dvs. de client, aveti urmatoarele drepturi:

 • Dreptul la informare si acces

Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate iar daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Aveti dreptul de a obtine o copie a datelor dvs. cu caracter personal prelucrate.

 • Dreptul la rectificare

Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea datelor dvs. cu caracter personal incorecte si puteti completa datele incomplete oricand veti considera necesar.

 • „Dreptul de a fi uitat” sau dreptul la stergere

Aveti dreptul, in conditiile legii, sa ne solicitati sa va stergem datele cu caracter personal.

 • Dreptul la restrictionare

Aveti dreptul de a solicita restricționarea prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal. In acest caz, datele pot fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.

 • Dreptul de a va retrage consimtamantul

Consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra.

 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele dvs. au fost prelucrate ilegal, iar dvs. va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.

 • Dreptul la portabilitatea datelor

Aveti dreptul sa primiti datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, uzual si care poate fi identificat de aparate si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati, fara obiectii din partea noastra.

 • Dreptul de opozitie

Aveti dreptul sa va opuneti oricand, fata de prelucrarea de catre noi a datelor dvs. cu caracter personal, in special in scop de marketing direct; puteti sa solicitati  sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal in interesul nostru legitim. Daca aveti si va exercitati dreptul de a va opune, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune costuri. Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

 • Dreptul de a depune o plangerela noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor – Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – https://www.dataprotection.ro/
 • Dreptul de a va adresa justitiei

 

Puteti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus prin formularea unei cereri in forma scrisa, datata si semnata, inaintata catre:

 • AROMA PROD CONS SRL
 • Sediu social: Bld. Unirii, bl. B12, ap. 13, Buzau
 • 0745 09 88 40
 • adresa de email:  contact@emtias.ro

 

In cerere va rugam sa mentionati daca doriti ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa (postala sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care sa asigure ca veti primi personal informatiile.

 

Produt Title

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages.